Legal Translations

We translate all kinds of contracts and other official documents and know the special requirements of different language areas. Whenever necessary, we certify our translations with an authorised translator’s stamp.

Legal documents include, for example, acts of law, decrees, agreements, various applications and certificates, proxies, official regulations and instructions, court decisions, immigration documents, patents, register extracts, memorandums of association, shareholder agreements, articles of association, estate inventories, wills, testimonies and interrogation reports.

In legal translation, it is crucial to pay close attention to context, and every detail and nuance of the original text must be considered. Terminology and style are also of key importance in legal translations. Translators are required to have extensive experience in translating official documents, as any translation errors can become very expensive. A good translator must have an excellent command of both the source and target language and be familiar with the legal system of both language areas.

Notaatio’s clients include law firms, foreign trade companies, government agencies, ministries, trade unions, municipalities and individuals needing various authorised translations. Whenever necessary, we certify document translations with 

Good to Know

Official translator = Authorised translator

Auktorisoitu kääntäjä on kääntämisen asiantuntija, jonka kääntämä tai tarkistama ja hyväksymä virallinen asiakirja on laillisesti pätevä myös kohdekielellä. Nimike “auktorisoitu kääntäjä” tuli käyttöön vuonna 2008. Sitä ennen vastaava nimike oli aluksi valantehnyt kielenkääntäjä, sittemmin virallinen kääntäjä. Auktorisointi koskee aina tiettyä kieliparia (toisen kielen on oltava suomi, ruotsi tai saame) ja käännössuuntaa.

Auktorisoidun kääntäjän nimike ei ole takuu käännösten laadusta eikä osoitus siitä, että auktorisoitu kääntäjä olisi sinänsä työssään parempi kuin kääntäjä, jolla tällaista titteliä ei ole. Valtaosa käännöstöistä onkin sellaisia, ettei niiden suorittamiseen tarvita auktorisoitua kääntäjää. Käyttötarkoitus ratkaisee, tarvitaanko käännökseen auktorisoidun kääntäjän vahvistus. Yleensä auktorisointia vaativat toisen maan julkishallinnolle osoitettavat asiakirjakäännökset, esimerkiksi työ- tai oleskelulupaan tai ulkomailla opiskeluun liittyvät todistukset ja muut viralliset asiakirjat.

Auktorisoidun kääntäjän nimikkeen voi hakemuksesta saada kääntäjä, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. Tutkintoja järjestää ja auktorisoinnin myöntää Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Tutkinto on kahdesta käännöstehtävästä muodostuva koe, ei kielitutkinto tai kääntäjän ammattiin yleisesti kouluttava järjestelmä. Tietyin edellytyksin auktorisoidun kääntäjän oikeudet on mahdollista saada myös tutkintoa suorittamatta. Esimerkiksi viralliset kääntäjät voivat hakea auktorisoidun kääntäjän nimikettä ilman uutta tutkintoa.

Katso tästä linkistä, miten voit tilata virallisen käännöksen todistuksesta tai muusta asiakirjasta.

Lisätietoja:
Opetushallituksen sivuilla

Confidentiality and reliability

Kaikki kielenkääntäjämme ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Mitään tietoja tai materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille tai hyödynnetä missään muussa kuin käännöstarkoituksessa.

Käytämme ajanmukaisia laitteita, joiden suojaukset ovat kunnossa ja jotka on varustettu automaattisesti päivittyvällä virustorjuntaohjelmistolla. Jos tiedot/asiakirjat ovat erityisen luottamuksellisia, voit toimittaa ne tietokantaamme suoran verkkolinkin kautta, sillä sähköposti ei ole täysin turvallinen lähetyskanava.

Kaikki käännöksiä varten otetut paperikopiot kerätään lukolliseen tietosuojasäiliöön, jonka valvotusta tyhjennyksestä ja materiaalin tuhoamisesta huolehtii MTB Tietoturvapalvelu.

Kaikki käsittelemämme tiedostot on varmuuskopioitu. Pyydämme asiakasta erikseen ilmoittamaan, jos hän haluaa, että poistamme tiedot heti työn valmistuttua.

Get a Quote

Contact us. You will receive an offer almost immediately.

Why Choose Us?

Notaatio is an experienced, fast and reliable translation agency.