Financial Translations

We have many years’ experience in translating financial documents. We translate texts for clients such as financial institutions, insurance companies and the financial departments of companies.

We know the terminology needed for financial and economic translations. We actively monitor events in the financial sector. All our translators have long experience in translating financial documents. Not only does experience mean quality but also fast delivery.

We serve companies engaged in foreign trade, financial institutions, consulting companies, insurance companies, as well as other public and private entities in need of financial translations. If necessary, the translation will be certified and stamped by an authorised translator.

We have experience in translating demanding documents such as balance sheets, income statements and audit reports. We also frequently translate requests for bids, offers, annual reports, interim reports, credit reports, bank statements, wage certificates, business letters, prospectuses, offering circulars, sales reports, merger agreements, merger agreements, shareholder agreements, insurance contracts, market research reports, press releases, etc.

Hyvä tietää

Official translator = Authorised translator

Auktorisoitu kääntäjä on kääntämisen asiantuntija, jonka kääntämä tai tarkistama ja hyväksymä virallinen asiakirja on laillisesti pätevä myös kohdekielellä. Nimike “auktorisoitu kääntäjä” tuli käyttöön vuonna 2008. Sitä ennen vastaava nimike oli aluksi valantehnyt kielenkääntäjä, sittemmin virallinen kääntäjä. Auktorisointi koskee aina tiettyä kieliparia (toisen kielen on oltava suomi, ruotsi tai saame) ja käännössuuntaa.

Auktorisoidun kääntäjän nimike ei ole takuu käännösten laadusta eikä osoitus siitä, että auktorisoitu kääntäjä olisi sinänsä työssään parempi kuin kääntäjä, jolla tällaista titteliä ei ole. Valtaosa käännöstöistä onkin sellaisia, ettei niiden suorittamiseen tarvita auktorisoitua kääntäjää. Käyttötarkoitus ratkaisee, tarvitaanko käännökseen auktorisoidun kääntäjän vahvistus. Yleensä auktorisointia vaativat toisen maan julkishallinnolle osoitettavat asiakirjakäännökset, esimerkiksi työ- tai oleskelulupaan tai ulkomailla opiskeluun liittyvät todistukset ja muut viralliset asiakirjat.

Auktorisoidun kääntäjän nimikkeen voi hakemuksesta saada kääntäjä, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja täyttää muut asetetut vaatimukset. Tutkintoja järjestää ja auktorisoinnin myöntää Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Tutkinto on kahdesta käännöstehtävästä muodostuva koe, ei kielitutkinto tai kääntäjän ammattiin yleisesti kouluttava järjestelmä. Tietyin edellytyksin auktorisoidun kääntäjän oikeudet on mahdollista saada myös tutkintoa suorittamatta. Esimerkiksi viralliset kääntäjät voivat hakea auktorisoidun kääntäjän nimikettä ilman uutta tutkintoa.

Katso tästä linkistä, miten voit tilata virallisen käännöksen todistuksesta tai muusta asiakirjasta.

Lisätietoja:
Opetushallituksen sivuilla
KAJ ry:n sivuilla

Confidentiality and reliability

Kaikki kielenkääntäjämme ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Mitään tietoja tai materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille tai hyödynnetä missään muussa kuin käännöstarkoituksessa.

Käytämme ajanmukaisia laitteita, joiden suojaukset ovat kunnossa ja jotka on varustettu automaattisesti päivittyvällä virustorjuntaohjelmistolla. Jos tiedot/asiakirjat ovat erityisen luottamuksellisia, voit toimittaa ne tietokantaamme suoran verkkolinkin kautta, sillä sähköposti ei ole täysin turvallinen lähetyskanava.

Kaikki käännöksiä varten otetut paperikopiot kerätään lukolliseen tietosuojasäiliöön, jonka valvotusta tyhjennyksestä ja materiaalin tuhoamisesta huolehtii MTB Tietoturvapalvelu.

Kaikki käsittelemämme tiedostot on varmuuskopioitu. Säilytämme asiakkaiden tiedot 10 vuoden ajan siltä varalta, että asiakas haluaa niistä lisäkopioita tai teettää niihin liittyviä lisäkäännöksiä. Pyydämme asiakasta erikseen ilmoittamaan, jos hän haluaa, että poistamme tiedot heti työn valmistuttua.

Get a Quote

Contact us. You will receive an offer almost immediately.

Why Choose Us?

Notaatio is an experienced, fast and reliable translation agency.