Ohjelmistojen käännökset

Meillä on pitkä kokemus tietokoneohjelmien kääntämisestä. Esimerkiksi Microsoftin ohjelmia olemme kääntäneet kymmenien vuosien ajan. Tunnemme työkaluohjelmat ja opimme nopeasti asiakaskohtaiset apuvälineet.

Osaamme IT-alan sanaston, käsitteet ja tyylivaatimukset. Olemme myös asiantuntijoita erilaisten lokalisoinnissa (paikallistamisessa, kotoistamisessa) tarvittavien käännöstyökalujen käytössä. Tämän vuoksi voit olla varma siitä, että

  • saat käännöksen sovittuna päivänä
  • käännös täyttää erittäin korkeat laatuvaatimukset
  • käännöstiedostot ovat teknisesti kunnossa.

Kokemuksemme IT-alan käännöstöistä näkyy siinä, että työskentelemme nopeasti. Tämä tekee hinnoistamme kilpailukykyisiä ja nostaa laatua, sillä mitä vähemmän kääntäjiä tarvitaan, sen parempi on lopputulos. Ideaalissa tilanteessa kääntäjiä on vain yksi. Tämä on kuitenkin ohjelmistojen lokalisoinnissa mahdollista vain harvoin.

Ohjelmistokäännöksissä on yleensä rajallisesti aikaa. Jotta kaikki sujuu mahdollisimman tehokkaasti, on syytä etukäteen sopia esimerkiksi seuraavista asioista:

  • sanasto — käytetäänkö esimerkiksi Microsoftin sanastoa ja/tai tuote- tai alakohtaista sanastoa
  • tyyli — onko käytettävissä tyyliopasta (ks. Notaation tyyliopas)  tai onko syytä laatia sellainen
  • käännösmuisti — onko käännösmuistia olemassa tai voidaanko se luoda aiemmin käännetystä materiaalista.

Käännöksen valmistumisen jälkeen tulee testausvaihe, jossa tarkistetaan, että käännetty teksti näkyy ohjelmassa oikein, että käännökset soveltuvat eri konteksteihin ja että kielisidonnaiset elementit toimivat halutulla tavalla.

Lokalisoinnista käytetään toisinaan myös termiä paikallistaminen tai kotoistaminen. Sillä tarkoitetaan tekstin mukauttamista kohdekielialueen käytäntöihin, kulttuuriin ja lainsäädäntöön, ja useimmiten sillä viitataan ohjelmistojen ja verkkopalvelujen kääntämiseen.

Lokalisoinnin yhteydessä käytetään usein myös termiä internationalisointi, jolla tarkoitetaan ohjelmiston rakentamista siten, että se on helposti lokalisoitavissa. Internationalisoinnissa keskeistä on käännettävän tekstin erottaminen ohjelmakoodista. Teksti sijoitetaan erillisiin resurssitiedostoihin, jotka voi sitten kääntää lokalisointiohjelmilla. Resurssitiedostojen käyttäminen yhtenäistää tekstiä ja laskee samalla merkittävästi käännöskustannuksia, sillä samaan ’stringiin’ voidaan viitata eri kohdista ohjelmaa.

Hyvä tietää

Salassapito ja toimintavarmuus
Kaikki kielenkääntäjämme ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Mitään tietoja tai materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille.

Lähiverkkomme on varustettu WatchGuard FireBox -palomuurilaitteella ja virustorjuntaohjelmistomme on aina ajan tasalla. IT-tukihenkilömme tarkkailee järjestelmäämme säännöllisesti mahdollisten tietoturvaongelmien varalta.

Kaikki käännöksiä varten otetut paperikopiot kerätään lukolliseen tietosuojasäiliöön, jonka valvotusta tyhjennyksestä ja materiaalin tuhoamisesta huolehtii MTB Tietoturvapalvelu.

Kaikista käsittelemistämme tiedostoista tehdään nauhakopio päivittäin ja palvelimen levyt ovat RAID-suojattuja.

Miten voin minimoida käännöskustannukset?
Jos haluat pienentää kääntämisen kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa käännösprosessia, toimi seuraavasti:

Käytä käännettävässä tekstissä lyhyitä ja selkeitä lauseita. Käytä samanmuotoisia lauseita aina, kun se on mahdollista.
Muotoile teksti oikein. Älä tee sisennyksiä painamalla sarkainnäppäintä useita kertoja tai painelemalla välinäppäintä. Käytä Enter-näppäintä vain kappaleen lopussa!
Käännöstyöt laskutetaan yleensä tekstin pituuden eli sana-, rivi- tai merkkimäärän perusteella. Ilmaise siis asiasi ytimekkäästi!
Käytä uuden tekstin pohjana vanhaa, aiemmin käännettyä tekstiä, mikäli sellainen on saatavilla.
Jos käytettävissä on samaa alaa käsitteleviä aiempia käännöksiä, toimita niistä kääntämisen tueksi sekä lähde- että kohdekielinen tiedostoversio. Erityisillä työkaluohjelmilla voidaan rakentaa tiedostopareista segmenttipohjainen käännösmuisti.
Jos käytettävissä on tuote-, yritys- tai alakohtainen sanasto, toimita se kääntäjälle. Kun sanastoa käytetään yhdessä käännösmuistiohjelman kanssa, kääntäminen nopeutuu ja teksti pysyy varmasti yhtenäisenä.
Toimita kääntäjälle kaikki käytettävissä oleva taustamateriaali ja kerro, mistä verkkosivustoista löytyy lisätietoja.

Pyydä tarjous

Ota meihin yhteyttä – saat tarjouksen lähes välittömästi. 

Miksi Notaatio?

Notaatio on kokenut, nopea ja luotettava käännöstoimisto.